Úvod

Vítejte na stránkách mlýna Dřevíček, technické památky, jejichž prostřednictvím Vás zveme k návštěvě muzea v oboru mlynářském – s trochou nahlédnutí i do profese pekařské. Mlýn se nachází téměř na samotě v dolní části obce Horní Dřevíč u Stárkova, v malebném údolí potoka Dřevíč. V severní části Královéhradeckého kraje – území zvaném Kladské pomezí, jež je i částí CHKO Broumovsko.

Vodní mlýn Dřevíček byl postaven a technologicky vybaven v období první republiky. Při Vaší návštěvě uvidíte kompletní PŮVODNÍ technické vybavení, jehož stáří je v rozmezí 80 – 100 let. K pohonu mlýna slouží plně funkční Francisova turbina. Její síla se pomocí silných kožených řemenů přes transmise převádí k jednotlivých strojům, které jsou umístěny ve třech podlažích budovy. To vše uvidíte v ukázkovém funkčním provozu. Mlýn v tomto provedení byl schopen namlet mouku té nejvyšší jakosti bez použití dnes neodmyslitelné elektrické energie.

V roce 2021 máme nový – variabilnější – systém prohlídek! Sledujte odkaz „Návštěvy, vstupné“.

Přijďte obdivovat práci tehdejších techniků a řemeslníků, kteří převážně ze dřeva a kovu dokázali postavit tento mlýn k plné spokojenosti mlynáře. Vejdete-li dovnitř, vrátíte se v podstatě do roku 1939, kdy byl mlýn technicky dokončen. Mlýn a jeho vybavení bez jakýchkoliv zásadních oprav přečkal jak dobu druhé světové války, tak především dobu budování socialismu, kdy byl i znárodněn. Oproti mnoha jiným ale měl to štěstí, že nebyl vyrabován, ale pouze na mnoho let „usnul“. Po zásluze je nyní zapsán na státním seznamu kulturně-technických památek. Náš mlýn není jen „jako“, je doopravdy a budete chodit po prknech podlahy, kterým je již více jak 100 let.

Na provoz muzea slouží výhradně vstupné od návštěvníků. Nepobíráme žádné dotace – ať už z národních či evropských zdrojů.

K zamyšlení o tehdejší době: Obilí vyrostlo na blízkých polích, mlynář semlel (stačil i menší okolo protékající potok), nedaleko sídlící pekař upekl chléb….. Nebylo třeba na dlouhé vzdálenosti nic převážet, stavět obchvaty, hledat místo k zaparkování, stát v kolonách…. Zápisy o semletí se dělaly do velkých sešitů – nebylo třeba výpočetní techniky, připojení k internetu, EET…. Večer se sousedé sešli v nejbližší hospodě – neseděl každý sám u televize, počítače….