Úvod

Vítejte na stránkách mlýna Dřevíček, technické památky, jejichž prostřednictvím Vás zveme k návštěvě muzea v oboru mlynářském a k poznání práce mlynáře a jeho pomocníků, jak se odehrávala v osamotě stojícím venkovském mlýně v období mezi světovými válkami.

Náš mlýn se nachází v Horním Dřevíči u Stárkova v malebném údolí potoka Olšavka (zvaném též Dřevíč) v Kladském pomezí na severu Královéhradeckého kraje v jižní části CHKO Broumovsko.

Síť zemědělských muzeí
Ve mlýně Dřevíček se dozvíte o zpracování mouky. Na webu národního zemědělského muzea (www.nzm.cz) – jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství – získáte informace o možnosti navštívení muzeí zabývající se zemědělskou či podobnou tématikou. Při kliknutí na odkaz „Síť zemědělských muzeí“ vám budou nabídnuty další možnosti, kam se můžete podívat v rámci této členské sítě.