Naše okolí, ubytování

Naše okolí

- 3 km od nás na sever je město Stárkov s dávným hrdelním právem. Zde si můžete projít zajímavou křížovou cestu nebo udělat výšlap na vyhlídku Vysoký kámen

- 5 km na opačnou stranu je město Hronov, rodiště Aloise Jiráska s každoročním divadelním festivalem „Jiráskův Hronov“

Další turistické zajímavosti z našeho okolí najdete na www.region-adrspach.cz a www.kladskepomezi.cz.

Náměty na výlety po celé republice jsou přehledně uvedeny na www.vlastiveda.cz.

Velký výběr zábavných výletů pro rodiny s dětmi najdete na www.vylety-zabava.cz.

Pokud máte zájem při výletě ochutnat něco dobrého, podívejte se na www.gastrovylety.cz.

Navštivte server Broumovskem výhodně, kde získáte informace o slevové kartě k cestování Broumovskem.

Ubytování v okolí

Nejbližší možnost ubytování (cca 2 km od mlýna) si můžete zajistit na www.ubytovani-jestrebihory.cz.

Další možností ubytování v našem okolí je penzion v Jívce.

Kvalitní stravování a příjemné ubytování naleznete také v penzionu a restauraci Radvanice.

Síť zemědělských muzeí
Ve mlýně Dřevíček se dozvíte o zpracování mouky. Na webu národního zemědělského muzea (www.nzm.cz) – jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství – získáte informace o možnosti navštívení muzeí zabývající se zemědělskou či podobnou tématikou. Při kliknutí na odkaz „Síť zemědělských muzeí“ vám budou nabídnuty další možnosti, kam se můžete podívat v rámci této členské sítě.